Meer oor ons
Toni van Zyl Finansiele Dienste is 'n gelisensieërde finansiële diensteverskaffers en adviseurs. Ons is 'n familie besigheid wat ons kliënte as ons groter familie koester.

Ons fokus op Finansiële Beplanning, Boedelbeplanning, Aftreebeplanning, Korttermynversekering en Begrotingsbeplanning.


Geskiedenis

Ons prinsipaal, Toni van Zyl het die besigheid in 1992 gevestig as 'n makelaarsfirma. Sedertdien het ons baie uitgebrei en spesialiseer ons ook in Finansiële Behoefte Ontledings. Dit bepaal elke kliënt se persoonlike behoeftes en verseker dat ons elke kliënt as 'n individu kan hanteer. Ons ag kwaliteit ver bo kwantiteit en wil vir elke kliënt 'n goeie waardeproposie bied. Dis vir ons belangrik om 'n persoonlike verhouding met ons kliënte te kan handhaaf.


Opleiding en nuwe wetgewing

Ons hou tred met die tye deur al die noodsaaklike sowel as addisionele studies te voltooi om ons kliënte voordurend beter te kan diens. Ons voldoeningsbeamptes, Masthead, die grootste ondersteuningsnetwerk vir onafhanklike finansiële adviseurs in SA, doen kwartaalliks beoordeling van prosesse by ons kantoor om te verseker ons kliënte word optimaal gediens.


Besigheid Ontwikkeling Opsomming: TONI VAN ZYL FINANSIELE DIENSTE BK - FSP Number: 181
"Onafhanklike finansiële diensteverskaffers op wie u kan staatmaak."
+27 (0) 21 856 2100
"Ons missie is die skep & behoud van welvaart en die beskerming teen finansiële risiko's vir elke kliënt
gebaseer op 'n wedersydse verhouding van vertroue en integriteit."
Pierre de Wet:

"Baie dankie vir al julle hulpvaardigheid die afgelope jaar. Julle is altyd bereid om die eksta myl te loop. Na 4 jaar voel dit amper
soos familie."

Bill Dutton:

"Baie dankie vir julle goeie diens."

Wat dink u van
ons dienste?
Laat weet ons gerus.

Terugvoering
Kontak ons | Telefoon +27 (0) 21 856 2100 | Faks +27 (0) 21 856 4581 | Epos info@tvzfinancialservices.co.za | Adres: Grensweg 21, Gordonsbaai, 7140

BK 97/20955/23 | BTW 4450165438
Ons is deel van Masthead, die grootste ondersteuningsnetwerk vir onafhanklike finansiële adviseurs.
| Gelisensieërde Finansiële Diensteverskaffer | Finansiële Dienste Raad FSP 181
100%
Kliënte Tevredenheid
96% Masthead
Gradering 2014