Ons beleid is, en die wet vereis ook van ons, om vir elke kliënt 'n volledige Finansiële Behoefte Ontleding te doen en vir elke beleggingskliënt 'n volledige beleggingsverslag op te stel. Dit moet halfjaarliks of jaarliks hersien word. Ons stel slegs bogenoemde ter syde met skriftelike toestemming van kliënte.

Ons doen ook 'n risikoprofiel vir elke kliënt wat spesifieke fondskeuses bepaal. 'n Risikoprofiel word bepaal deur die kliënt se ouderdom en behoeftes.
Finansiële Beplanning
"Onafhanklike finansiële diensteverskaffers op wie u kan staatmaak."
+27 (0) 21 856 2100
Ons werk nou saam met gerespekteerde assosiate om uitstekende dienslewering te verskaf en te handhaaf.
"Ons missie is die skep & behoud van welvaart & die beskerming teen finansiële risiko's vir elke kliënt
gebaseer op 'n wedersydse verhouding van vertroue en integriteit."
Pierre de Wet:

"Baie dankie vir al julle hulpvaardigheid die afgelope jaar. Julle is altyd bereid om die eksta myl te loop. Na 4 jaar voel dit amper
soos familie."

Bill Dutton:

"Baie dankie vir julle goeie diens."

Wat dink u van
ons dienste?
Laat weet ons gerus.

Terugvoering
Kontak ons | Telefoon +27 (0) 21 856 2100 | Faks +27 (0) 21 856 4581 | Epos info@tvzfinancialservices.co.za | Adres: Grensweg 21, Gordonsbaai, 7140

BK 97/20955/23 | BTW 4450165438
Ons is deel van Masthead, die grootste ondersteuningsnetwerk vir onafhanklike finansiële adviseurs.
| Gelisensieërde Finansiële Diensteverskaffer | Finansiële Dienste Raad FSP 181
100%
Kliënte Tevredenheid
96% Masthead
Gradering 2014