Welvaartskepping
Bron: Masthead Nuusbrief Sept. 2011

Uit die jongste peiling van die tweejaarlikse Old Mutual Spaar analise wat Suid-Afrikaners se spaarpatrone onder die loep neem, blyk dit dat Suid-Afrikaners die impak van die resessie beleef het, maar egter positief vir die toekoms begin beplan.

Die meeste van ons spaar egter veels te min en is nie voorbereid op onvoorsiene gebeurlikhede nie. Baie van ons sal bejaarde ouers moet versorg en terselfdertyd ook vir kinders se tersiêre opleiding moet voorsiening maak. Daar is ongelukkig nie 'n kortpad na finansiële vryheid nie. "Vinnig-ryk-word"-skemas werk dood-eenvoudig nie.

Belê by 'n gevestigde maatskappy met 'n bewese prestasierekord - wees bedag vir beloftes van onrealistiese opbrengste wat in die huidige marktoestande eenvoudig nie haalbaar is nie.

Verstaan jou tydhorison en risikoprofiel - hoe langer die tydperk wat jy het om te belê, hoe groter die risiko wat jy kan bekostig om te loop en hoe beter die kans dat jy aantreklike opbrengste sal behaal en die voordeel van saamgestelde rente (d.w.s. rente op rente) sal geniet. Dis die tyd in die mark wat tel - nie die tydsberekening nie.

Dit is beter om geld oor die lang termyn met gereelde tussenposes te belê. Meeste mense wil belê wanneer die markte 'n sterk lopie het en is geneig om hul geld te onttrek sodra daar 'n afswaai is.
Dit maak sin om aan te hou belê wanneer die mark afplat en aandele ondergewaardeer en heelwat goedkoper is. Sodoende sal jy meer geld maak wanneer die mark weer begin styg.

Diversifiseer sodat as een van die bates, beleggings of markte nie goed presteer nie, jy steeds die ander beleggings het wat vir jou werk - met ander woorde jy bestuur jou risiko. Moenie op die opbrengs van 'n enkele beleggings fokus nie, maar beskou jou beleggingsportefeulje as een geheel.

Balanseer jou portefeulje - moenie in eiendom of kontant alleen belê nie. Daar sal altyd tye wees dat een bateklas beter as ander presteer. Waar kontant en effekte stabiliteit verskaf, bied aandele en eiendom weer groei.

Kies 'n professionele portefeulje-bestuurder wat geleenthede kan ondersoek en oordeelkundig sal belê.

Onthou, elke mens is uniek - 'n belegging wat goed is vir jou buurman is nie noodwendig goed vir jou nie, 'n Weldeurdagte finansiële plan sal jou help om sukses te behaal, ongeag die beweging van die mark.
"Onafhanklike finansiële diensteverskaffers op wie u kan staatmaak."
+27 (0) 21 856 2100
Ons werk nou saam met gerespekteerde assosiate om uitstekende dienslewering te verskaf en te handhaaf.
"Ons missie is die skep & behoud van welvaart en die beskerming teen finansiële risiko's vir elke kliënt
gebaseer op 'n wedersydse verhouding van vertroue en integriteit."
Pierre de Wet:

"Baie dankie vir al julle hulpvaardigheid die afgelope jaar. Julle is altyd bereid om die eksta myl te loop. Na 4 jaar voel dit amper
soos familie."

Bill Dutton:

"Baie dankie vir julle goeie diens."

Wat dink u van
ons dienste?
Laat weet ons gerus.

Terugvoering
Kontak ons | Telefoon +27 (0) 21 856 2100 | Faks +27 (0) 21 856 4581 | Epos info@tvzfinancialservices.co.za | Adres: Grensweg 21, Gordonsbaai, 7140

BK 97/20955/23 | BTW 4450165438
Ons is deel van Masthead, die grootste ondersteuningsnetwerk vir onafhanklike finansiële adviseurs.
| Gelisensieërde Finansiële Diensteverskaffer | Finansiële Dienste Raad FSP 181
100%
Kliënte Tevredenheid
96% Masthead
Gradering 2014